Aktualności

25 Postulatów Samorządowych na XXV-lecie Odrodzonego Samorządu Terytorialnego

25 Postulatów Samorządowych na XXV-lecie Odrodzonego Samorządu Terytorialnego

  25 POSTULATÓW SAMORZĄDOWYCHNA XXV-LECIE ODRODZONEGO SAMORZĄDU...

Nowe gminy w szeregach Związku

Nowe gminy w szeregach Związku

W ostatnim czasie, do grona Gmin Członkowskich Związku Gmin Lubelszczyzny przystąpiły...

XXX Zwyczajne Sprawozdawcze  Zgromadzenie Regionalne  Związku Gmin Lubelszczyzny

XXX Zwyczajne Sprawozdawcze Zgromadzenie Regionalne Związku Gmin Lubelszczyzny

XXX Zwyczajne Sprawozdawcze  Zgromadzenie Regionalne  Związku Gmin...

  • 25 Postulatów Samorządowych na XXV-lecie Odrodzonego Samorządu Terytorialnego

  • Nowe gminy w szeregach Związku

  • XXX Zwyczajne Sprawozdawcze Zgromadzenie Regionalne Związku Gmin Lubelszczyzny

Przegląd Prawa Samorządowego

ZGL1. Opublikowano w Aktu

12.02.2015 |

W Sejmie zostały rozpoczęte prace nad powołaniem nadzwyczajnej komisji do spraw przeglądu i oceny systemu funkcjonowania samorządu terytorialnego.

Do zadań komisji będzie należało dokonanie przeglądu i analizy przepisów najważniejszych ustaw regulujących funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce, m.in. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym, ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Komisja ma przedstawić Sejmowi sprawozdanie zawierające wnioski systemowe oraz kierunki niezbędnych zmian w przepisach regulujących funkcjonowanie samorządów, w terminie 4 miesięcy od daty pierwszego jej posiedzenia. W oparciu o dokonaną analizę komisja będzie miała za zadanie występowanie z inicjatywą ustawodawczą w celu realizacji wniosków dotyczących niezbędnych zmian w ustawodawstwie.
Minister Administracji i Cyfryzacji już teraz zaprosił samorządy w Polsce do zgłaszania uwag i propozycji zmian w przepisach regulujących funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Związek Gmin Lubelszczyzny wraz z pozostałymi Sygnatariuszami Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych (OPOS) włącza się w powyższą debatę i w naszym wspólnym imieniu zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne włączenie się w proces niniejszych konsultacji i o zgłaszanie uwag zarówno przez Państwa: Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast, jak i przekazanie niniejszej informacji Państwa pracownikom, w tym szczególnie: sekretarzom, skarbnikom i specjalistom (m.in. z zakresu prawa oświatowego, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa, spraw obywatelskich, planowania przestrzennego, zamówień publicznych). Państwa zaangażowanie zapewni wysoki poziom merytoryczny przygotowanych opinii i uwag oraz da nam wszystkim szansę na rzeczywisty wpływ na kształt obowiązującego prawa w przyszłości.
Wszystkie Państwa uwagi i opinie przekazane do Związku i pozostałych organizacji działających w OPOS, zostaną zebrane i przekazane przez Prezydencję do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Komisji Nadzwyczajnej jako opinia naszego Porozumienia.

INFORMACJE TECHNICZNE:
1. Przygotowane uwagi i opinie prosimy przesyłać bezpośrednio na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz do wiadomości na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2. Na wniosek Prezydencji OPOS-u termin zgłaszania uwag został wydłużony do końca lutego br.
3. Uwaga: MAiC prosi o przesyłanie propozycji za pomocą formularza znajdującego się pod adresem: https://mac.gov.pl/konsultacje/przeglad-prawa-samorzadowego (tam też znajdują sie dodatkowe informacje na temat powyższej debaty).
4. Ważne: propozycje zmian dla jednej ustawy zgłaszamy na jednym formularzu (zasada jeden formularz – jedna ustawa). W przypadku propozycji do kilku ustaw, formularze wypełniamy odrębnie dla każdej z ustaw.
5. W przypadku pytań prosimy o kontakt Biurem Związku: Magdalena Komaniecka – Dyrektor Biura ZGL, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 81 444 02 80.

Więcej informacji: Serwis Prawo dla Samorządu

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Kontakt

Związek Gmin Lubelszczyzny
ul. I Armii Wojska Polskiego 5 (I piętro)
20-078 Lublin
tel. 81 444 02 80
fax: 81 444 07 29
zgl@zgl.pl

Pobierz logo

Pobierz nasze logo.

Logo w pliku jpg Logo w pliku pn Logo w pliku psd Logo w pliku cdr