Aktualności

25 Postulatów Samorządowych na XXV-lecie Odrodzonego Samorządu Terytorialnego

25 Postulatów Samorządowych na XXV-lecie Odrodzonego Samorządu Terytorialnego

  25 POSTULATÓW SAMORZĄDOWYCHNA XXV-LECIE ODRODZONEGO SAMORZĄDU...

Nowe gminy w szeregach Związku

Nowe gminy w szeregach Związku

W ostatnim czasie, do grona Gmin Członkowskich Związku Gmin Lubelszczyzny przystąpiły...

XXX Zwyczajne Sprawozdawcze Zgromadzenie Regionalne Związku Gmin Lubelszczyzny

XXX Zwyczajne Sprawozdawcze Zgromadzenie Regionalne Związku Gmin Lubelszczyzny

XXX Zwyczajne Sprawozdawcze  Zgromadzenie Regionalne  Związku Gmin...

 • 25 Postulatów Samorządowych na XXV-lecie Odrodzonego Samorządu Terytorialnego

 • Nowe gminy w szeregach Związku

 • XXX Zwyczajne Sprawozdawcze Zgromadzenie Regionalne Związku Gmin Lubelszczyzny

Seminarium STATUS PRAWNY RADNEGO GMINY

ZGL1. Opublikowano w Aktu

Szanowni Państwo, Radni Gmin z Województwa Lubelskiego!

Zapraszamy Państwa do udziału w Seminarium PRAWA I OBOWIĄZKI RADNEGO, zaplanowanym na dzień 26 czerwca 2015 roku (piątek) o godzinie 10.00.

SEMINARIUM ODBĘDZIE SIE BIURZE ZWIĄZKU GMIN LUBELSZCZYZNY,  przy ul. I Armii Wojska POlskiego 5/3 (I piętro) - kamienica niedaleko Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Celem Seminarium jest szczegółowe omówienie najważniejszych zagadnień związanych z wykonywaniem mandatu radnego w radzie gminy czy radzie powiatu. Szczególny nacisk zostanie położony na zagadnienia związane z możliwą utratą mandatu radnego przed upływem kadencji.
Zaprezentowane zostaną następujące zagadnienia:

 • prawa i obowiązki radnego,
 • zakazy związane z pełnieniem funkcji radnego,
 • oświadczenia majątkowe radnych,
 • relacje między organem wykonawczym a organem uchwałodawczym,
 • organizacja rady gminy / powiatu,
 • wybrane elementy ogólnej procedury uchwałodawczej,
 • wybrane propozycje zmian ustawowych dotyczących statusu prawnego rady gminy/ powiatu oraz radnych,
 • świadczenia dla radnych a podatek dochodowy (przychody radnych, zwolnienia podatkowe i ich zakres, świadczenia rzeczowe, szkolenia w kontekście przepisów o przychodach z nieodpłatnych świadczeń).

Seminarium poprowadzą przedstawiciele Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu: Maciej Kiełbus (Starszy Konsultant w Dziale Prawa Administracyjnego) oraz Mec. Dominik Goślicki (radca prawny w Dziale Prawa Podatkowego). Przedstawiciele w/w Kancelarii Prawnej służą wsparciem merytorycznym Ogólnopolskiemu Porozumieniu Organizacji Samorządowych, w którym działa również Związek Gmin Lubelszczyzny.
Udział w Seminarium Radnych z Gmin Członkowskich Związku Gmin Lubelszczyzny jest NIEODPŁATNY. Koszt udziału w Seminarium Radnych z Gmin NIE NALEŻĄCYCH do Związku Gmin Lubelszczyzny wynosi 100 zł brutto od osoby. Z pojedynczej gminy może uczestniczyć w seminarium więcej niż jedna osoba.

Serdecznie zapraszamY do skorzystania z możliwości udziału w seminarium prowadzonym przez doświadczony zespół prawników, którzy specjalizują się w prawie samorządowym i na co dzień współpracują z gminami z całej Polski.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Kontakt

Związek Gmin Lubelszczyzny
ul. I Armii Wojska Polskiego 5 (I piętro)
20-078 Lublin
tel. 81 444 02 80
fax: 81 444 07 29
zgl@zgl.pl

Pobierz logo

Pobierz nasze logo.

Logo w pliku jpg Logo w pliku pn Logo w pliku psd Logo w pliku cdr