Aktualności

25 Postulatów Samorządowych na XXV-lecie Odrodzonego Samorządu Terytorialnego

25 Postulatów Samorządowych na XXV-lecie Odrodzonego Samorządu Terytorialnego

  25 POSTULATÓW SAMORZĄDOWYCHNA XXV-LECIE ODRODZONEGO SAMORZĄDU...

Nowe gminy w szeregach Związku

Nowe gminy w szeregach Związku

W ostatnim czasie, do grona Gmin Członkowskich Związku Gmin Lubelszczyzny przystąpiły...

XXX Zwyczajne Sprawozdawcze  Zgromadzenie Regionalne  Związku Gmin Lubelszczyzny

XXX Zwyczajne Sprawozdawcze Zgromadzenie Regionalne Związku Gmin Lubelszczyzny

XXX Zwyczajne Sprawozdawcze  Zgromadzenie Regionalne  Związku Gmin...

  • 25 Postulatów Samorządowych na XXV-lecie Odrodzonego Samorządu Terytorialnego

  • Nowe gminy w szeregach Związku

  • XXX Zwyczajne Sprawozdawcze Zgromadzenie Regionalne Związku Gmin Lubelszczyzny

Seminarium "Wsparcie dla Wsi" 19.10.2015

ZGL1. Opublikowano w Aktu

prow sem

W Lubartowskim Domu Kultury (Rynek II 1), 19 października 2015,  odbyło się Seminarium "Wsparcie dla wsi".

Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie: P. Andrzej Kloc - Zastępca Dyrektora i P. Daniel Pyda - Starszy specjalista d/s wdrażania oraz przedstawiciele Gmin Członkowskich Związku Gmin Lubelszczyzny. Podczas dyskusji omówione zostały m.in.: 

  • warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje w zakresie budowy lub modernizacji dróg lokalnych oraz przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-ściekowej,
  • wybrane  zagadnienia z zakresu zasad wypełniania wniosków o przyznanie pomocy na operacje finansowane ze środków PROW na lata 2014-2020.

Podczas drugiej części semianrium wystąpili przedstawiciele VOTUM SA, którzy przedstawili ofertę wsparcia dla mieszkańców terenów wiejskich w działaniach odszkodowawczych w konsekwencji wypadków: komunikacyjnych oraz w rolnictwie, w zakresie organizacji w gminach cyklu spotkań edukacyjno-informacyjnych realizowanych przez 3 podmioty: Samorząd – Votum SA – Związek Gmin Lubelszczyzny. Adresatem powyższych działań będą rolnicy. Zakres kampanii edukacyjno-informacyjnej: zabezpieczenie przed skutkami wypadków w rolnictwie i komunikacji oraz przeprowadzania konsultacji w zakresie ewentualnego wsparcia rolników przez VOTUM SA w dochodzeniu odszkodowań w następstwie wypadków.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Kontakt

Związek Gmin Lubelszczyzny
ul. I Armii Wojska Polskiego 5 (I piętro)
20-078 Lublin
tel. 81 444 02 80
fax: 81 444 07 29
zgl@zgl.pl

Pobierz logo

Pobierz nasze logo.

Logo w pliku jpg Logo w pliku pn Logo w pliku psd Logo w pliku cdr