Aktualności

25 Postulatów Samorządowych na XXV-lecie Odrodzonego Samorządu Terytorialnego

25 Postulatów Samorządowych na XXV-lecie Odrodzonego Samorządu Terytorialnego

  25 POSTULATÓW SAMORZĄDOWYCHNA XXV-LECIE ODRODZONEGO SAMORZĄDU...

Nowe gminy w szeregach Związku

Nowe gminy w szeregach Związku

W ostatnim czasie, do grona Gmin Członkowskich Związku Gmin Lubelszczyzny przystąpiły...

Władze ZGL w kadencji 2019-2024

Delegaci podczas XXXII Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Regionalnego Związku Gmin...

  • 25 Postulatów Samorządowych na XXV-lecie Odrodzonego Samorządu Terytorialnego

  • Nowe gminy w szeregach Związku

  • Władze ZGL w kadencji 2019-2024

Seminarium "Wsparcie dla Wsi" 19.10.2015

ZGL1. Opublikowano w Aktu

prow sem

W Lubartowskim Domu Kultury (Rynek II 1), 19 października 2015,  odbyło się Seminarium "Wsparcie dla wsi".

Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie: P. Andrzej Kloc - Zastępca Dyrektora i P. Daniel Pyda - Starszy specjalista d/s wdrażania oraz przedstawiciele Gmin Członkowskich Związku Gmin Lubelszczyzny. Podczas dyskusji omówione zostały m.in.: 

  • warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje w zakresie budowy lub modernizacji dróg lokalnych oraz przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-ściekowej,
  • wybrane  zagadnienia z zakresu zasad wypełniania wniosków o przyznanie pomocy na operacje finansowane ze środków PROW na lata 2014-2020.

Podczas drugiej części semianrium wystąpili przedstawiciele VOTUM SA, którzy przedstawili ofertę wsparcia dla mieszkańców terenów wiejskich w działaniach odszkodowawczych w konsekwencji wypadków: komunikacyjnych oraz w rolnictwie, w zakresie organizacji w gminach cyklu spotkań edukacyjno-informacyjnych realizowanych przez 3 podmioty: Samorząd – Votum SA – Związek Gmin Lubelszczyzny. Adresatem powyższych działań będą rolnicy. Zakres kampanii edukacyjno-informacyjnej: zabezpieczenie przed skutkami wypadków w rolnictwie i komunikacji oraz przeprowadzania konsultacji w zakresie ewentualnego wsparcia rolników przez VOTUM SA w dochodzeniu odszkodowań w następstwie wypadków.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Kontakt

Związek Gmin Lubelszczyzny
ul. I Armii Wojska Polskiego 5 (I piętro)
20-078 Lublin
tel. 81 444 02 80
fax: 81 444 07 29
zgl@zgl.pl

Pobierz logo

Pobierz nasze logo.

Logo w pliku jpg Logo w pliku pn Logo w pliku psd Logo w pliku cdr