Aktualności

25 Postulatów Samorządowych na XXV-lecie Odrodzonego Samorządu Terytorialnego

25 Postulatów Samorządowych na XXV-lecie Odrodzonego Samorządu Terytorialnego

  25 POSTULATÓW SAMORZĄDOWYCHNA XXV-LECIE ODRODZONEGO SAMORZĄDU...

Nowe gminy w szeregach Związku

Nowe gminy w szeregach Związku

W ostatnim czasie, do grona Gmin Członkowskich Związku Gmin Lubelszczyzny przystąpiły...

Władze ZGL w kadencji 2019-2024

Delegaci podczas XXXII Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Regionalnego Związku Gmin...

  • 25 Postulatów Samorządowych na XXV-lecie Odrodzonego Samorządu Terytorialnego

  • Nowe gminy w szeregach Związku

  • Władze ZGL w kadencji 2019-2024

Pismo do Prezesa ARiMR

ZGL1. Opublikowano w Aktu

WAŻNE DLA BENEFICJENTÓW PROW - GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA!

W związku z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” (w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020), w zakresie wymaganych załączników: oświadczeń właściciela lub współwłaściciela nieruchomości, na których wnioskodawca zamierza zrealizować operację trwale związaną z nieruchomością w okresie realizacji operacji oraz w okresie związania celem oraz załączania kopii dokumentów potwierdzających posiadanie zależne, a także punktu 2 dotyczącego obowiązku załączania dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania nieruchomością, Związek Gmin Lubelszczyzny wystosował pismo do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zwraca się w nim z prośbą o zmianę powyższych zapisów ze względu na trudności w uzyskaniu powyższych załączników, a także występujące niespójności w poszczególnych dokumentach w zakresie działek, przez które planowany jest przebieg inwestycji.

Z analizy konkretnych inwestycji wynika, że bardzo rzadko dla działek założone zostały elektroniczne księgi wieczyste. W wielu przypadkach stwierdzono brak ksiąg wieczystych dla działek. Zgodnie z instrukcją w takich przypadkach należy złożyć np. odpis aktu notarialnego wraz z kopią wniosku o wpis do księgi wieczystej. Zauważyć jednak należy, że najprawdopodobniej właściciele działek nie zawsze będą zainteresowani dokonaniem wpisu do księgi wieczystej, co wiąże się z przecież opłatami. Nie w każdym przypadku instalacje przebiegać będą przez działki właścicieli, którzy są zainteresowani przyłączeniem do wodociągu lub kanalizacji, w związku z czym beneficjenci nie mają żadnych możliwości przekonania ich do przedłożenia dokumentów, wymaganych w instrukcji. Ponadto, należy zwrócić uwagę na brak aktualnych danych w istniejących księgach wieczystych.
Usunięcie ww. zapisów instrukcji może dotyczyć zadań, na które beneficjent posiada prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie wykonania robót. Przed uzyskaniem tych dokumentów konieczne było ustalenie oraz zebranie oświadczeń wszystkich właścicieli działek, przez które projektowano sieć wodociągową lub kanalizacyjną. Brak przynajmniej jednej zgody skutkował odmową wydania decyzji pozwolenia na budowę. Dlatego konieczność ponownego uzyskiwania zgód od właścicieli wydaje się bezzasadna. W przypadku jednej inwestycji liczba właścicieli działek wynosi kilkaset lub nawet kilka tysięcy. Ponowne zebranie wszystkich wymaganych zgód, w sytuacji gdy wiele osób może przebywać w innych częściach kraju lub bardzo często także poza granicami Polski, wydaje się niemożliwe w czasie przewidzianym na nabór wniosków. Dodatkowo, należy się liczyć również z sytuacjami, w których właściciele odmówią ponownego złożenia oświadczeń, w przypadku, gdy już raz wyrażali swoją zgodę przed kilkoma laty.

Zwracamy się z apelem o kierowanie podobnych pism przez wszystkie zainteresowane samorządy!

W załączeniu przykładowe pismo.

 

Załączniki do pobrania
FileDescriptionFile sizeCreated
Download this file (pismo_armir.doc)Przykładowe pismo do Prezesa ARiMR 37 kB2016-10-04 11:50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Kontakt

Związek Gmin Lubelszczyzny
ul. I Armii Wojska Polskiego 5 (I piętro)
20-078 Lublin
tel. 81 444 02 80
fax: 81 444 07 29
zgl@zgl.pl

Pobierz logo

Pobierz nasze logo.

Logo w pliku jpg Logo w pliku pn Logo w pliku psd Logo w pliku cdr