Aktualności

25 Postulatów Samorządowych na XXV-lecie Odrodzonego Samorządu Terytorialnego

25 Postulatów Samorządowych na XXV-lecie Odrodzonego Samorządu Terytorialnego

  25 POSTULATÓW SAMORZĄDOWYCHNA XXV-LECIE ODRODZONEGO SAMORZĄDU...

Nowe gminy w szeregach Związku

Nowe gminy w szeregach Związku

W ostatnim czasie, do grona Gmin Członkowskich Związku Gmin Lubelszczyzny przystąpiły...

XXX Zwyczajne Sprawozdawcze  Zgromadzenie Regionalne  Związku Gmin Lubelszczyzny

XXX Zwyczajne Sprawozdawcze Zgromadzenie Regionalne Związku Gmin Lubelszczyzny

XXX Zwyczajne Sprawozdawcze  Zgromadzenie Regionalne  Związku Gmin...

  • 25 Postulatów Samorządowych na XXV-lecie Odrodzonego Samorządu Terytorialnego

  • Nowe gminy w szeregach Związku

  • XXX Zwyczajne Sprawozdawcze Zgromadzenie Regionalne Związku Gmin Lubelszczyzny

Konwent w Janowie Lubelskim

ZGL1. Opublikowano w Slajder

konwent

Konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast Województwa Lubelskiego, 16 grudnia 2015 r. (środa), Janowski Ośrodek Kultury, ul. Jana Pawła II 3, Janów Lubelski
Podczas spotkania przedstawiciele Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu: Maciej Kiełbus oraz Piotr Koźmiński omówią zagadnienia związane z centralizacją rozliczeń podatku VAT w gminach, funkcjonowaniem Centrów Usług Wspólnych i czynnikami wpływającymi na wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przedstawiciel Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej – P. Grzegorz Waligóra omówi stan realizacji inwestycji w zakresie gospodarki ściekowej, na obszarach aglomeracji powyżej 2000 RLM na koniec 2015 roku, realizowanych w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, w kontekście spełnienia przez nie wymogów Dyrektywy Rady 91/271/EWG i konsekwencji ich niewypełnienia na koniec 2015 roku. Zaprezentowane zostaną również oferty wsparcia samorządów w zakresie: optymalizacji kosztów zużycia energii elektrycznej i planowania zakupów, modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę – automatycznego systemu kontroli strat w dostawach, lokalizacji wystąpień awarii oraz nielegalnego poboru wody i zrzucania ścieków (CENTRUM NADZORU TECHNICZNEGO SIM Sp. z o.o.). Podczas przerw zapewniamy możliwość przeprowadzania indywidualnych konsultacji z prelegentami oraz przedstawicielami firm.

Do pobrania: program wraz z mapką dojazdu

Galeria zdjęć.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Kontakt

Związek Gmin Lubelszczyzny
ul. I Armii Wojska Polskiego 5 (I piętro)
20-078 Lublin
tel. 81 444 02 80
fax: 81 444 07 29
zgl@zgl.pl

Pobierz logo

Pobierz nasze logo.

Logo w pliku jpg Logo w pliku pn Logo w pliku psd Logo w pliku cdr