Aktualności

25 Postulatów Samorządowych na XXV-lecie Odrodzonego Samorządu Terytorialnego

25 Postulatów Samorządowych na XXV-lecie Odrodzonego Samorządu Terytorialnego

  25 POSTULATÓW SAMORZĄDOWYCHNA XXV-LECIE ODRODZONEGO SAMORZĄDU...

Nowe gminy w szeregach Związku

Nowe gminy w szeregach Związku

W ostatnim czasie, do grona Gmin Członkowskich Związku Gmin Lubelszczyzny przystąpiły...

XXX Zwyczajne Sprawozdawcze Zgromadzenie Regionalne Związku Gmin Lubelszczyzny

XXX Zwyczajne Sprawozdawcze Zgromadzenie Regionalne Związku Gmin Lubelszczyzny

XXX Zwyczajne Sprawozdawcze  Zgromadzenie Regionalne  Związku Gmin...

 • 25 Postulatów Samorządowych na XXV-lecie Odrodzonego Samorządu Terytorialnego

 • Nowe gminy w szeregach Związku

 • XXX Zwyczajne Sprawozdawcze Zgromadzenie Regionalne Związku Gmin Lubelszczyzny

Program Jubileuszu XXV-lecia Odrodzonego Samorządu Terytorialnego

ZGL1. Opublikowano w xxv

JUBILEUSZ XXV-lecia ODRODZONEGO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

5 czerwca 2015 r., Lublin

Godz. 900 – Msza Święta Dziękczynna w Archikatedrze Lubelskiej pod Przewodnictwem Metropolity Lubelskiego - Arcybiskupa Stanisława Budzika
Godz. 1100 – Uroczysta Konferencja na Zamku Lubelskim, Galeria Malarstwa Polskiego XVII-XIX w.

 • Otwarcie i powitanie Gości: Jan Mołodecki, Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Lubelszczyzny
 • Wręczenie Odznaczeń Państwowych i Dyplomów Uznania Wojewody Lubelskiego, Medali Okolicznościowych Marszałka Województwa Lubelskiego oraz okolicznościowych statuetek Związku Gmin Lubelszczyzny - dla samorządowców z Województwa Lubelskiego.
 • Wystąpienia zaproszonych Gości: Sławomir Sosnowski, Marszalek Województwa Lubelskiego, Wojciech Wilk, Wojewoda Lubelski, Parlamentarzyści: Mariusz Grad, Elżbieta Kruk, Jan Łopata, Zofia Popiołek, Genowefa Tokarska, Sławomir Zawiślak, Stanisław Żmijan
 • „Wczoraj, Dziś, Jutro Samorządu Terytorialnego w Polsce” (samorząd terytorialny w latach 1918 – 1939; 1990 – 2015) Maciej Kiełbus, Starszy Konsultant w Dziale Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, Redaktor Naczelny Portalu PrawoDlaSamorządu
 • przerwa na kawę
 • PANEL DYSKUSYJNY: „Co osiągnęliśmy przez 25 lat?” (Artur Becher, Kazimiera Goławska, Jan Mołodecki, Przemysław Zaleski)
 • „Blaski i cienie rozwoju samorządu terytorialnego” Jan Mołodecki, Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Lubelszczyzny
 • PANEL DYSKUSYJNY: Przyszłość samorządu terytorialnego – szanse i zagrożenia, główne bariery rozwoju, innowacyjność, lobbing (Piotr Dragan, Bogdan Kawałko, Maciej Kiełbus, Tomasz Małecki)
 • Wspólne pamiątkowe zdjęcie uczestników obchodów
 • Złożenie podpisów na okolicznościowej tablicy upamiętniającej Jubileusz
 • Zakończenie konferencji – poczęstunek dla uczestników

XXV-lecie Odrodzonego Samorządu Terytorialnego - plan uroczystości

ZGL1. Opublikowano w xxv

W 2015 roku przypada niezwykle ważna rocznica w historii naszego kraju: XXV-lecie Odrodzonego Samorządu Terytorialnego. Wybory do rad gmin w 1990 roku przywróciły demokratyczny samorząd, umożliwiający lokalnym społecznościom rozwiązywanie ich problemów zgodnie z ich potrzebami i oczekiwaniami. Samorząd lokalny to największe dobro okresu przemian po 1989 roku. Samorząd stał się szkołą kadr społeczeństwa obywatelskiego. Aktywność i jego zaangażowanie w sprawy „małych ojczyzn" okazały się niezwykle efektywne. Widać to dookoła nas, wystarczy tylko spojrzeć obiektywnie i z refleksją. Dlatego obchody XXV rocznicy Odrodzonego Samorządu Terytorialnego godne są ze wszech miar właściwej rangi i odpowiedniej oprawy.

Wzorem uroczystości sprzed 5 lat, Związek Gmin Lubelszczyzny podjął się organizacji obchodów rocznicy XXV-lecia odrodzenia samorządności, których kulminacja została zaplanowana na miesiąc czerwiec bieżącego roku. W ramach obchodów Jubileuszu planowane są m.in.: konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży, wydanie okolicznościowej publikacji oraz organizacja uroczystej konferencji. Jedną z form uhonorowania dorobku samorządów Lubelszczyzny będzie odznaczenie najbardziej zasłużonych samorządowców z Gmin Członkowskich Związku: Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast oraz Przewodniczących Rad, wszystkich, których wieloletnia praca zasługuje na wyróżnienie i docenienie.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Kontakt

Związek Gmin Lubelszczyzny
ul. I Armii Wojska Polskiego 5 (I piętro)
20-078 Lublin
tel. 81 444 02 80
fax: 81 444 07 29
zgl@zgl.pl

Pobierz logo

Pobierz nasze logo.

Logo w pliku jpg Logo w pliku pn Logo w pliku psd Logo w pliku cdr