Aktualności

25 Postulatów Samorządowych na XXV-lecie Odrodzonego Samorządu Terytorialnego

25 Postulatów Samorządowych na XXV-lecie Odrodzonego Samorządu Terytorialnego

  25 POSTULATÓW SAMORZĄDOWYCHNA XXV-LECIE ODRODZONEGO SAMORZĄDU...

Nowe gminy w szeregach Związku

Nowe gminy w szeregach Związku

W ostatnim czasie, do grona Gmin Członkowskich Związku Gmin Lubelszczyzny przystąpiły...

XXX Zwyczajne Sprawozdawcze  Zgromadzenie Regionalne  Związku Gmin Lubelszczyzny

XXX Zwyczajne Sprawozdawcze Zgromadzenie Regionalne Związku Gmin Lubelszczyzny

XXX Zwyczajne Sprawozdawcze  Zgromadzenie Regionalne  Związku Gmin...

  • 25 Postulatów Samorządowych na XXV-lecie Odrodzonego Samorządu Terytorialnego

  • Nowe gminy w szeregach Związku

  • XXX Zwyczajne Sprawozdawcze Zgromadzenie Regionalne Związku Gmin Lubelszczyzny

Energetyka w działaniach OPOS-u

ZGL2. Opublikowano w Uncategorised

W październiku, w Olsztynie, rozpoczęte zostały prace Zespołu ds. energetyki. W ramach jego prac przygotowywane są propozycję zmian ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne w kierunku zlikwidowania obowiązku finansowania przez gminy oświetlenia dróg krajowych.

Propozycje dotyczą zmiany zapisu art. 18 ust. 3: „3. Przepisy ust. 1 pkt 2 i 3 nie mają zastosowania do autostrad, dróg ekspresowych i dróg krajowych." Natomiast z brzmienia ust. 3 Zespół zaproponował wykreślenie dotychczasowego zapisu: „w rozumieniu przepisów o autostradach płatnych”. Do końca listopada 2014 r. uczestnicy Zespołu prześlą na adres Biura Związku Gmin Warmińsko Mazurskich propozycje argumentów do uzasadnienia stanowiska w w/w sprawie. Projekt Stanowiska zostanie opracowany do połowy grudnia b.r. i przekazany Sygnatariuszom OPOS do zaopiniowania.

ODPADY w działaniach OPOS-u

ZGL2. Opublikowano w Uncategorised

28.10.2014 | Posiedzenie wspólne Komisji Środowiska i Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

We wtorek 28.10.2014, odbyło sięwspólnePosiedzenie Komisji Środowiska i Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Podczas spotkania rozpatrywane były uwagi zainteresowanych środowisk, w tym Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych, do uchwalonej przez Sejm w dniu 10 października 2014 roku ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druk senacki: 732). W imieniu strony samorządowej głos zabrał mecenas Maciej Kiełbus.

Retransmisja dostępna jest na www.senat.atmitv.pl.. Natomiast więcej informacji o sprawie znajdą Państwo na stronie internetowej prawodlasamorzadu.pl

23.10.2014 | Opinia OPOS w sprawie uchwalonej przez Sejm w dniu 10 października 2014 roku ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Zaproponowana przez Ministerstwo Środowiska nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach została zaakceptowana przez Sejm i skierowana do Senatu. Niestety znalazły się w niej zapisy, którym i samorządy, i przedsiębiorcy z branży odpadowej zdecydowanie się sprzeciwiają. Jeden z postulatów obu środowisk został uwzględniony w toku prac Senackich Komisji: Ochrony Środowiska oraz Samorządu Terytorialnego, i zapis zakwestionowany, a jest to obligatoryjne rozdzielenie przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Jednak szereg naszych uwag (które zostały załączone w dalszej części Biuletynu) nie zostało poddanych żadnej dyskusji. Kwestią, która będzie jeszcze dyskutowana jest propozycja maksymalnych stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Po poprawkach Senatu, nowelizacja zostanie skierowana do ponownych prac w Sejmie. OPOS będzie nadal monitorował zmiany wprowadzane na kolejnych etapach procedowania ustawy, a my będziemy Państwa o nich informowali. 

Do pobrania: OPINIA Regionalnych Organizacji Samorządowych współtworzących Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych w sprawie uchwalonej przez Sejm w dniu 10 października 2014 roku ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, z dnia 24 października 2014 roku

 

07.8.2014 | Uwagi Związku Gmin Lubelszczyzny do sprawozdania sejmowej podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw: o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie ustawy o własności lokali (druk nr 2377), o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk nr 2404).
Materiał za pośrednictwem Zrzeszenia Wójtów Burmistrzów i Prezydentów Województwa Lubuskiego, pełniącego funkcję Prezydencji OPOS, został przekazany na ręce Przewodniczącego Zespołu – Posła Tadeusza Arkita.

Do pobrania: OPINIA

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Kontakt

Związek Gmin Lubelszczyzny
ul. I Armii Wojska Polskiego 5 (I piętro)
20-078 Lublin
tel. 81 444 02 80
fax: 81 444 07 29
zgl@zgl.pl

Pobierz logo

Pobierz nasze logo.

Logo w pliku jpg Logo w pliku pn Logo w pliku psd Logo w pliku cdr