Patronat ZGL nad XVI Kongresem Montessori Europe

ZGL1. Opublikowano w Aktu

Związek Gmin Lubelszczyzny objął patronat nad XVI Kongresem MONTESSORI EUROPE MONTESSORI EDUCATION: THE CHILD`S DEVELOPMENT IN THE SOCIAL ENVIRONMENT, 16-18 października 2015, Lublin/Polska. Organizatorami Kongresu byli: Montessori Europe, Polskie Stowarzyszenie Montessori oraz Wydział Pedagogiki i Psychologii UMS w Lublinie. Więcej informacji: http://www.montessori-centrum.pl/index.php/aktualnosci/77-wszystkie-drogi-montessorian-prowadza-do-lublina

Seminarium "Wsparcie dla Wsi" 19.10.2015

ZGL1. Opublikowano w Aktu

prow sem

W Lubartowskim Domu Kultury (Rynek II 1), 19 października 2015,  odbyło się Seminarium "Wsparcie dla wsi".

Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie: P. Andrzej Kloc - Zastępca Dyrektora i P. Daniel Pyda - Starszy specjalista d/s wdrażania oraz przedstawiciele Gmin Członkowskich Związku Gmin Lubelszczyzny. Podczas dyskusji omówione zostały m.in.: 

  • warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje w zakresie budowy lub modernizacji dróg lokalnych oraz przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-ściekowej,
  • wybrane  zagadnienia z zakresu zasad wypełniania wniosków o przyznanie pomocy na operacje finansowane ze środków PROW na lata 2014-2020.

Podczas drugiej części semianrium wystąpili przedstawiciele VOTUM SA, którzy przedstawili ofertę wsparcia dla mieszkańców terenów wiejskich w działaniach odszkodowawczych w konsekwencji wypadków: komunikacyjnych oraz w rolnictwie, w zakresie organizacji w gminach cyklu spotkań edukacyjno-informacyjnych realizowanych przez 3 podmioty: Samorząd – Votum SA – Związek Gmin Lubelszczyzny. Adresatem powyższych działań będą rolnicy. Zakres kampanii edukacyjno-informacyjnej: zabezpieczenie przed skutkami wypadków w rolnictwie i komunikacji oraz przeprowadzania konsultacji w zakresie ewentualnego wsparcia rolników przez VOTUM SA w dochodzeniu odszkodowań w następstwie wypadków.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Kontakt

Związek Gmin Lubelszczyzny
ul. I Armii Wojska Polskiego 5 (I piętro)
20-078 Lublin
tel. 81 444 02 80
fax: 81 444 07 29
zgl@zgl.pl

Pobierz logo

Pobierz nasze logo.

Logo w pliku jpg Logo w pliku pn Logo w pliku psd Logo w pliku cdr