KONWENT SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZGL1. Opublikowano w Aktu

KONWENT SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI OŚWIETLENIA DRÓG I MIEJSC PUBLICZNYCH
ZMIANY W FINANSOWANIU JST
ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI
10-11 października 2019 (czwartek, piątek), Hotel Berberys, Kazimierz Dolny nad Wisłą

Szanowni Państwo,
Przedstawiciele Gmin Województwa Lubelskiego,

Zarząd Związku Gmin Lubelszczyzny ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w dwudniowym Konwencie Samorządów Województwa Lubelskiego poświęconemu omówieniu problematyki zmian w finansowaniu JST, a także  zarządzaniu: systemami oświetlenia dróg i miejsc publicznych oraz gospodarką odpadami komunalnymi, zaplanowanym na 10-11 października 2019 r. (czwartek) w Hotelu Berberys w Kazimierzu Dolnym n. Wisłą.
Bieżąca edycja Konwentu to pierwsze od lat dwudniowe spotkanie, w głównej mierze zaplanowane jako okazja do integracji, wymiany doświadczeń i konsultacji. Zaprosiliśmy najlepszych Prelegentów w kraju - specjalistów w zagadnieniach objętych programem.
Tematyka wiodąca pierwszego dnia spotkania skupia się na zarządzaniu systemami oświetlenia dróg i miejsc publicznych. Pragniemy Państwu przybliżyć zagadnienia związane zarówno z realizacją nowych inwestycji w oświetlenie, jak i problematykę utrzymania już istniejącej infrastruktury ze szczególnym uwzględnieniem użytkowania już wymienionych punktów świetlnych na energooszczędne. Udało się nam zaprosić prelegentów z Politechniki Łódzkiej – jedynego ośrodka naukowego w Polsce specjalizującego się w powyższej tematyce. Podczas spotkania będą obecni również przedstawiciele PGE Dystrybucja SA. Uczestnicy Konwentu będą mieli okazję zapoznania się z ofertą czołowych Firm, które zaopatrują JST w najwyższej jakości produkty oświetleniowe i systemy zarządzania oświetleniem (APE Auto Power Electronic, Signify Poland, Schréder Polska Sp. z o.o.) oraz Dobrymi Praktykami z zakresu realizacji inwestycji oświetleniowych, które zaprezentuje Wiceprzewodniczący Zarządu Związku dr inż. P. Piotr Dragan.
W pierwszym dniu Konwentu będziemy gościli również przedstawicieli jednej z największych w Polsce firm konsultingowych AESCO Group, którzy zaprezentują zagadnienia związane ze wsparciem dla jednostek samorządowych w zakresie optymalizacji nadwyżek operacyjnych oraz analizy wpływu zmian w systemie podatkowym na dochody własne JST. Aby umożliwić Państwu skorzystanie z obecności Prelegentów i Firm przewidujemy dwugodzinny czas na indywidualne konsultacje w ramach programu oraz nieograniczony czas na konsultacje oraz wymianę doświadczeń podczas kolacji.
Ponieważ organizowany przez nas Konwent to pierwsze dwudniowe spotkanie od wielu lat, szczególnie serdecznie zapraszam Państwa do pozostania na kolacji, która będzie świetną okazją do integracji naszego samorządowego środowiska.

Drugi dzień Konwentu poświęcamy omówieniu zagadnień związanych z gospodarką odpadami komunalnymi i ochroną powietrza. Po raz kolejny gościmy najlepszego w Polsce specjalistę zajmującego się tematyką odpadową P. Macieja Kiełbusa, Partnera w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu i Redaktora Naczelnego Portalu PrawDlaSamorzadu.pl, który zaprezentuje zagadnienia związane z ostatnią nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (szczegółowy zakres prelekcji znajduje się Programie Konwnetu). P. Konrad Różowicz reprezentujący tą samą Kancelarię Prawną przybliży Państwu problematykę realizacji procedury zamówień publicznych w wykonywaniu zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi oraz najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną oferty: producenta pojemników na odpady komunalne (PHU IMPEX), a z zakresu ochrony powietrza: czujników badających poziom smogu (Airly sp. z o.o.) – przy tej okazji będzie możliwość wygrania w konkursie jednego czujnika wraz z rocznym abonamentem oraz materiałów edukacyjnych.
Konwent adresowany jest do przedstawicieli Gmin Województwa Lubelskiego: Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast oraz pracowników samorządowych.
Informacje na temat opłat związanych z udziałem w Konwencie zawarte są w Formularzu zgłoszeniowym (który można pobrać korzystając z linku pod niniejszym postem). Opłata dla przedstawicieli Gmin Członkowskich ZGL zawiera wyłącznie koszty posiłków, pozostałe koszty pokrywa Związek z wpływów z prezentacji Firm. Istnieje również możliwość skorzystania z noclegów (płatnych osobno).
Do pobrania dostępny jest również Program Konwentu. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby z gminy, prosimy o wypełnianie osobnych formularzy zgłoszeniowych. Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać drogą elektroniczną (zgl(at)zgl.pl) lub faxem: 81 444 07 29, do dnia 27 września br. W przypadku chęci skorzystania z noclegów proszę o przesyłanie zgłoszeń jak najszybciej.
Osobą upoważnioną do udzielania informacji organizacyjnych jest P. Magdalena Komaniecka, Dyrektor Biura ZGL, e-mail: me.komaniecka(at)gmail.com.
W imieniu Związku Gmin Lubelszczyzny wyrażamy nadzieję na jak najliczniejsze wspólne spotkanie podczas Konwentu i skorzystanie z okazji do pogłębienia wiedzy, wymiany doświadczeń oraz integracji.

Biuro Związku Gmin Lubelszczyzny

Załączniki do pobrania
FileDescriptionFile sizeCreated
Download this file (Formularz_zgloszeniowy.doc)Formularz zgłoszeniowyProsimy o zgłoszenia udziału do 27.09.2019 - zgl@zgl.pl, fax: 81 444072989 kB2019-09-18 09:38
Download this file (Program-ver-08102019.pdf)Program Aktualny Program Konwentu1598 kB2019-10-08 19:23

Posiedzenie Zarządu ZGL 11.06.2019, Hrubieszów

ZGL1. Opublikowano w Aktu

W dniu 11 czerwca 2019 roku w Pałacu w Czumowie (Gmina Hrubieszów), odbyło się Posiedzenie Zarządu ZGL. W spotkaniu oprócz Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej uczestniczyli samorządowcy z gmin z powiatów: hrubieszowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego.
Uczestnicy spotkania złożyli podziękowania P. Janowi Mołodeckiemu, byłemu Przewodniczącemu Zarządu Związku. Pan Jan Mołodecki podziękował za lata wspólnej pracy. P. Tomasz Zając – Wójt Gminy Hrubieszów powitał uczestników i zaprosił do obejrzenia filmu o gminie oraz do zwiedzania bezpośrednio po obradach Pałacu.
Podczas spotkania nastąpiła prezentacja propozycji działań Związku na rzecz Członków i zaproszenie gmin niezrzeszonych do przystępowania do stowarzyszenia, przedstawiona przez Dyrektora Biura Związku - Magdalenę Komaniecką. Przedstawione zostały założenia funkcjonowania Związku w nowej kadencji, w tym m.in. organizacja posiedzeń Zarządu w terenie w celu zwiększenia integracji gmin członkowskich i zachęcania niezrzeszonych do przystępowania do stowarzyszenia, założenia funkcjonowania Zespołów problemowych Związku, oraz Akademii Zarządzania. (Zarządzanie w Samorządzie Terytorialnym od A do Z). P. Przewodniczący Krzysztof Kołtyś zaprosił do dyskusji, zarówno w kontekście zaproponowanych działań jak i problemów samorządów. W toku dyskusji poruszono m.in. następujące zagadnienia: problemy z pozyskiwaniem środków na realizację inwestycji drogowych w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”, wymiana doświadczeń w zakresie realizacji efektywnej gospodarki odpadami (w tym sposoby ograniczenia kosztów odbioru odpadów) oraz oświetlenia ulicznego: wymiany przestarzałych opraw na nowoczesne. Na koniec spotkania Dyrektor Biura przedstawiła krótkie sprawozdanie z działalności Biura między posiedzeniami Zarządu oraz przedstawiła sprawozdanie z ostatniego posiedzenia Zarządów i Biur Sygnatariuszy Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych w Gdańsku.
Na zakończenie posiedzenia P. Przewodniczący zamknął obrady i zaprosił do zwiedzania Pałacu raz udziału w przygotowanym przez Centrum Integracji Społecznej w Mienianach pikniku, podczas którego wystąpił Zespół Muzyczny Koła Gospodyń Wiejskich.

Posiedzenie Zarządu ZGL 19.07.2019, Karczmiska

ZGL1. Opublikowano w Aktu

Czwarte posiedzenie Zarządu nowej kadencji odbyło się w dniu 19 lipca br., w Karczmiskach, w zabytkowym Pałacyku w Parku – Dworze Wesslów, wybudowanym w I poł. XIX w., a następnie przebudowanym na styl klasycystyczny. Obecnie ma w nim swoją siedzibę Gminna Biblioteka i Dom Kultury, w którym mieści się Regionalna Izba Pamięci i Tradycji oraz Karczmiska Galeria Sztuki Współczesnej. W obradach uczestniczyli Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej ZGL oraz zaproszeni Goście: przedstawiciele gmin z powiatów: kraśnickiego, opolskiego i puławskiego oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. W obradach uczestniczył również P. Prof. Andrzej Kokowski Kierownik Zakładu Archeologii Środkowo- I Wschodnioeuropejskiego Barbaricum, Instytutu Archeologii na Wydziale Humanistycznym UMCS w Lublinie. Pan Profesor przedstawił zagadnienia związane z możliwościami wykorzystania badań archeologicznych w promocji gmin województwa lubelskiego.

Posiedzenie Zarządu ZGL 16.05.2019 w Lublinie

ZGL1. Opublikowano w Aktu

Biuro ZGL 16.05.2019.

Pierwsze robocze Posiedzenie Zarządu Związku Gmin Lubelszczyzny.
W programie: określenie działań Związku na rzecz Gmin Członkowskich w tym: harmonogramu posiedzeń Zarządu w terenie i zaplanowanie przedsiewzięć, powołanie Zespołów ZGL, omówienie najbliższego posiedzenia OPOS, ze szczególnym uwzględnieniem projektów stanowisk.

 

ANKIETA NA TEMAT UWARUNKOWAŃ FINANSOWYCH ZADAŃ Z ZAKRESU OŚWIATY /OPOS

ZGL1. Opublikowano w Aktu

ANKIETA NA TEMAT UWARUNKOWAŃ FINANSOWYCH ZADAŃ Z ZAKRESU OŚWIATY REALIZOWANYCH W GMINIE/POWIECIE ORAZ INNYCH PROPOZYCJI ZMIAN W SYSTEMIE OŚWIATY

Szanowni Państwo,
w imieniu Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym uwarunkowań finansowych zadań z zakresu oświaty realizowanych przez gminy, przygotowaną przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski (ankieta w załączeniu).
Badanie jest przeprowadzane równolegle we wszystkich stowarzyszeniach działających w ramach OPOS, a jego wyniki zostaną wykorzystane do opracowania wspólnego stanowiska Porozumienia w sprawie finansowania zadań oświatowych. Prosimy o Państwa jak największe zaangażowanie w wypełnienie ankiety.
Wypełnioną ankietę prosimy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faxem: 81 444 07 29, w terminie do 31 maja 2019 r.

Załączniki do pobrania
FileDescriptionFile sizeCreated
Download this file (OPOS_Ankieta.doc)Ankieta OPOS 47 kB2019-05-27 08:43

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Kontakt

Związek Gmin Lubelszczyzny
ul. I Armii Wojska Polskiego 5 (I piętro)
20-078 Lublin
tel. 81 444 02 80
fax: 81 444 07 29
zgl@zgl.pl

Pobierz logo

Pobierz nasze logo.

Logo w pliku jpg Logo w pliku pn Logo w pliku psd Logo w pliku cdr