Nowe Władze Związku Gmin Lubelszczyzny

ZGL1. Opublikowano w Aktu

Podczas XXVIII Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Regionalnego Związku Gmin Lubelszczyzny Delegaci wybrali nowe władze stowarzyszenia.

Kadencja 2015-2018

Przewodniczący Zarządu:

Jan Mołodecki, Wójt Gminy Hrubieszów,

Członkowie Zarządu:

Krzysztof Kołtyś, Burmistrz Janowa Lubelskiego
Anna Wojtas, Wójt Gminy Wysokie
Piotr Dragan, Wójt Gminy Wisznice
Grzegorz Kapica, Wójt Gm. Józefów n. Wisłą
Jan Skiba, Burmistrz Zwierzyńca
Janusz Bodziacki, Burmistrz Lubartowa
Krzysztof Urbaś, Wójt Gminy Niemce
Andrzej Bujek, Wójt Gminy Żyrzyn
Ireneusz Szczepanik, Burmistrz Stoczka Łukowskiego
Andrzej Adamek, Wójt Gminy Bełżec
Andrzej Wojewódzki, Sekretarz Miasta Lublin (na podst. §23ust.3a Statutu Związku Członkiem Zarządu jako reprezentant Miasta Lublin)

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Tomasz Zając, Burmistrz Hrubieszowa
Lech Bojko, Wójt Gminy Werbkowice
Krzysztof Chilczuk, Wójt Gm. Podedwórze
Janusz Goliszek, Wójt Gminy Karczmiska
Roman Radzikowski, Wójt Gminy Łaziska

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Kontakt

Związek Gmin Lubelszczyzny
ul. I Armii Wojska Polskiego 5 (I piętro)
20-078 Lublin
tel. 81 444 02 80
fax: 81 444 07 29
zgl@zgl.pl

Pobierz logo

Pobierz nasze logo.

Logo w pliku jpg Logo w pliku pn Logo w pliku psd Logo w pliku cdr