Konwent w Janowie Lubelskim

ZGL1. Opublikowano w Slajder

konwent

Konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast Województwa Lubelskiego, 16 grudnia 2015 r. (środa), Janowski Ośrodek Kultury, ul. Jana Pawła II 3, Janów Lubelski
Podczas spotkania przedstawiciele Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu: Maciej Kiełbus oraz Piotr Koźmiński omówią zagadnienia związane z centralizacją rozliczeń podatku VAT w gminach, funkcjonowaniem Centrów Usług Wspólnych i czynnikami wpływającymi na wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przedstawiciel Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej – P. Grzegorz Waligóra omówi stan realizacji inwestycji w zakresie gospodarki ściekowej, na obszarach aglomeracji powyżej 2000 RLM na koniec 2015 roku, realizowanych w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, w kontekście spełnienia przez nie wymogów Dyrektywy Rady 91/271/EWG i konsekwencji ich niewypełnienia na koniec 2015 roku. Zaprezentowane zostaną również oferty wsparcia samorządów w zakresie: optymalizacji kosztów zużycia energii elektrycznej i planowania zakupów, modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę – automatycznego systemu kontroli strat w dostawach, lokalizacji wystąpień awarii oraz nielegalnego poboru wody i zrzucania ścieków (CENTRUM NADZORU TECHNICZNEGO SIM Sp. z o.o.). Podczas przerw zapewniamy możliwość przeprowadzania indywidualnych konsultacji z prelegentami oraz przedstawicielami firm.

Do pobrania: program wraz z mapką dojazdu

Galeria zdjęć.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Kontakt

Związek Gmin Lubelszczyzny
ul. I Armii Wojska Polskiego 5 (I piętro)
20-078 Lublin
tel. 81 444 02 80
fax: 81 444 07 29
zgl@zgl.pl

Pobierz logo

Pobierz nasze logo.

Logo w pliku jpg Logo w pliku pn Logo w pliku psd Logo w pliku cdr