Aktualności

25 Postulatów Samorządowych na XXV-lecie Odrodzonego Samorządu Terytorialnego

25 Postulatów Samorządowych na XXV-lecie Odrodzonego Samorządu Terytorialnego

  25 POSTULATÓW SAMORZĄDOWYCHNA XXV-LECIE ODRODZONEGO SAMORZĄDU...

Nowe gminy w szeregach Związku

Nowe gminy w szeregach Związku

W ostatnim czasie, do grona Gmin Członkowskich Związku Gmin Lubelszczyzny przystąpiły...

Konwent Samorządów Województwa Lubelskiego, Lubartów 01.07.2016

Konwent Samorządów Województwa Lubelskiego, Lubartów 01.07.2016

Zapraszamy do udziału w Konwencie Samorządów Województwa Lubelskiego...

  • 25 Postulatów Samorządowych na XXV-lecie Odrodzonego Samorządu Terytorialnego

  • Nowe gminy w szeregach Związku

  • Konwent Samorządów Województwa Lubelskiego, Lubartów 01.07.2016

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

ZGL1. Opublikowano w Aktu

Szanowni Państwo,
zapraszamy Państwa do zgłaszania gotowości nawiązania współpracy z gminami z Ukrainy.
Związek Gmin Lubelszczyzny wraz z Asocjacją Miejscowego Samorządu "ПРИБУЖЖЯ" z Włodzimierza Wołyńskiego, w dniu 11.04.2016, zawarł umowę o współpracy na podstawie której obie organizacje wspólnie wspomagają samorządy w nawiązywaniu współpracy.
Nasz Partner z Ukrainy przygotował zestawienie ponad 50 gmin, chętnych do nawiązania partnerskich kontaktów z samorządami gminnymi z terenu województwa lubelskiego. Związek ze swojej strony również prowadzi nabór zainteresowanych do nawiązania współpracy gmin, na tak różnorodnych polach, jak: aktywność obywatelska, przedsiębiorczość, wymiana kulturalna, edukacja, itp. Razem z Partnerem z Ukrainy planujemy przygotowanie szczegółowej bazy danych zgłoszonych gmin, wraz z informacjami o ich wyróżnikach i propozycjami pól współpracy. To narzędzie pomoże nam w efektywnym wsparciu Państwa w procesie inicjowania i realizacji współpracy międzynarodowej.
Zgłoszenia prosimy kierować do Bura Związku Gmin Lubelszczyzny (fax: 81 444 07 29, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Pracownicy Biura Związku skontaktują się z osobami wyznaczonymi do kontaktu z Państwa strony, by zebrać informacje potrzebne do przygotowania bazy danych.
Z poważaniem,
Magdalena Komaniecka
/…/
Dyrektor Biura Związku Gmin Lubelszczyzny

Załączniki do pobrania
FileDescriptionFile sizeCreated
Download this file (formularz_Pl-Ua.doc)formularz_Pl-Ua.doc 72 kB2016-06-21 21:32

XXIX Zwyczajne Sprawozdawcze Zgromadzenie Regionalne Związku Gmin Lubelszczyzny

ZGL1. Opublikowano w Aktu

W imieniu Zarządu Związku Gmin Lubelszczyzny, (zgodnie z uchwałą nr 7/ZZGL/2016 podjętą podczas posiedzenia Zarządu w dniu 27 kwietnia 2016 r.), zwołuję XXIX Zwyczajne Sprawozdawcze Zgromadzenie Regionalne ZGL, na dzień 30 maja 2016 roku (poniedziałek) na godzinę 13.00 (I termin, 14.00 - II termin*), w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie, przy ul. Grottgera 2.

Przed częścią Statutową Zgromadzenia zapraszam do udziału w Uroczystych Obchodach Dnia Samorządu Terytorialnego oraz bloku tematycznym Zgromadzenia, które rozpoczną się o godz. 10.00. W części Statutowej tegorocznego Zgromadzenia Regionalnego zostanie podsumowany 2015 rok.
Zgodnie z § 17 pkt. 2 Statutu ZGL, gminy członkowskie są reprezentowane w Zgromadzeniu Regionalnym przez Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast lub osoby przez nich upoważnione w formie pisemnej.

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Lubelszczyzny
/.../
Jan Mołodecki

 

Załączniki do pobrania
FileDescriptionFile sizeCreated
Download this file (programZR29.pdf)Program XXIX Zgromadzenia Regionalnego ZGL 1045 kB2016-05-12 09:52

Ankieta USC/OPOS

ZGL1. Opublikowano w Aktu

usc

Szanowni Państwo, Przedstawiciele Gmin Województwa Lubelskiego!

Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych, w którym aktywnie działa Związek Gmin Lubelszczyzny, reprezentując jednostki samorządu terytorialnego z 11 województw czynnie angażuje się w idee wspierające rozwój administracji lokalnej. Poprzez porozumienie regionalnych organizacji samorządowych łączymy siły i działania wspierające dobre praktyki w administracji publicznej. W tym celu, wspólnie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji realizujemy projekt badawczy mający na celu poznanie obecnej sytuacji urzędów stanu cywilnego w Polsce.

Załączniki do pobrania
FileDescriptionFile sizeCreated
Download this file (ankieta_usc.doc)Ankieta USC 255 kB2016-03-03 20:57
Download this file (list_usc.pdf)Pismo przewodnie 536 kB2016-03-03 20:58

Zapowiedź - badanie warunków funkcjonowania USC

ZGL1. Opublikowano w Aktu

Związek Gmin Lubelszczyzny jako jeden z sygnatariuszy Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych (OPOS) bierze udział w badaniu warunków funkcjonowania urzędów stanu cywilnego w wymiarze organizacyjnym, prawnym, informatycznym i kadrowym. Udział w badaniu zadeklarowały organizacje z pięciu województw: lubelskiego, lubuskiego, pomorskiego, śląskiego i wielkopolskiego. Obszar badania obejmuje 750 urzędów stanu cywilnego w Polsce. Badanie będzie realizowane za pomocą kwestionariusza ankietowego, który zawiera 45 pytań.

Ankieta - oświata 2015

ZGL1. Opublikowano w Aktu

Lublin, 14 grudnia 2015

Szanowni Państwo,
w związku inicjatywą ustawodawczą Ministra Edukacji Narodowej dotyczącą nowelizacji ustawy o systemie oświaty (projekt o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dn. 4.12.2015), skutkującą objęciem wychowaniem przedszkolnym dzieci sześcioletnich, przeprowadzamy rozeznanie ewentualnych problemów, jakie mogą się w związku z tym pojawić.

Prosimy o udzielenie informacji na poniższe pytania. Wypełniony formularz prosimy przesłać do Biura Związku Gmin Lubelszczyzny (81 444 07 29, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) . Elektroniczną wersję formularza można pobrać ze strony: www.zgl.pl.

Do pobrania:formularz.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Kontakt

Związek Gmin Lubelszczyzny
ul. I Armii Wojska Polskiego 5 (I piętro)
20-078 Lublin
tel. 81 444 02 80
fax: 81 444 07 29
zgl@zgl.pl

Pobierz logo

Pobierz nasze logo.

Logo w pliku jpg Logo w pliku pn Logo w pliku psd Logo w pliku cdr